Εδώ μπορείτε να βρείτε να να κατεβάσετε στο κομπιούτερ σας ένα-ένα τα απαιτούμενα αρχεία για τη μεταβίβαση ώστε να κάνετε τον έλεγχο ότι όλα είναι εντάξει από την πλευρά μας και να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εξυπηρέτηση.

Νέα πληρωμή ΕΦΚΑ:


Νέα Δήλωση & Βεβαίωση μηχανικού:

Βεβαίωση ΟκτωβρίουΝέα Βεβαίωση Εξόφλησης: 

λογαριασμός & εξόφληση Οκτωβρίου